Aelodau Cyngor Cymdeithas Rhoscolyn Community Council Members

Wyth o Gynghorwyr sydd ar y Cyngor y dyddiau yma.

Y cadeirydd eleni yw Barry Thomas gyda Susan Hanbury yn Is- Gadeirydd.

Y Cynghorwyr eraill yw :- Iwan T Jones, Elwyn Owen, Gwilym Parry, Ann Eleri Roberts, William Roberts a Tony Thompson. Y Clarc yw Myfyr Roberts, Pengwern, 12 Morawelon , Pont Rhyd Y Bont LL65 2PQ


The Council is formed of eight members.

This years Chairman is Barry Thomas and Susan Hanbury the Vice Chairman.

The other Councillors are:- Iwan T Jones, Elwyn Owen, Gwilym Parry, Ann Eleri Roberts, William Roberts a Tony Thompson. The present Clerk is William Myfyr Roberts Pengwern, 12 Morawelon , Four Mile Bridge LL65 2PQ